Styrelsen i Asklanda Villaägareförening sammankallar till årsmöte varje år. Det traditionella årsmötet brukar hållas någon gång under mars månad med sedvanliga mötes-handlingar och val av representanter för styrelsen. Vi har även genomgång av ekonomin för det gångna året, och tar beslut gällande inköp av nya maskiner eller redskap.  Sedan några år tillbaka håller vi till i Kyrkans Hus lokaler. Ofta brukar vi gästas av något lokalt företag eller lokal förening som berättar om vilken verksamhet de bedriver.

 

Arsmote 1 

 

  

 

 

 

 den 28 februari 2014, Magnus

Asklanda Villaägareförening since 1962

Driftas av Grandin ITC