Välkommen att bli medlem i Asklanda Villaägareförening med en gedigen historia bakom sig. Den låga medlemsavgiften är endast 50 kr per år för hela familjen. För att minska administrationen och våra tryckkostnader men även för att spara vår miljö, betalar ni som familj er medlemsavgift för 3 år i taget vid ett tillfälle. Den aktuella perioden avser åren 2017-2019, totalt att betala 150 kr.

NYHET! Nu kan du Swisha medlemsavgiften till: 123 671 74 33 alternativt betala till Bankgiro nr: 5248-0886. I meddelanderutan fyller du i ditt namn och adress.

 

Som medlem kan du vara med och påverka hur du tycker att det skall vara att bo på Asklanda området med tillhörande Buxbomen, men även vilken inriktning på verksamheten föreningen skall ha.

 

Vi i styrelsen är mycket intresserade av vad du som medlem önskar att Asklanda Villaägare förening skall göra, för dig som medlem. Vilken inriktning på verksamheten är du intresserad av? Kanske kan du själv bidra till att Asklanda Villaägare förening blir en mer intressant och aktiv förening? Har du frågor eller bra förslag, kontakta någon av oss i styrelsen.

 

   Pirjo Takkinen (ordf.) Tfn: 033-26 03 48

   Hans-Ove Lövhage (sekr.) Tfn: 033-21 01 86, 070-421 01 22

   Magnus Alholme, (kassör) Tfn: 033-15 08 45, 070-335 38 12

 

 

 den 12 mars 2017, Magnus

Asklanda Villaägareförening since 1962

Driftas av Grandin ITC