Maskiner

 

Som medlem i Asklanda Villaägareförening kan du låna ett antal verktyg och redskap gratis. Det finns även ett flertal maskiner och redskap som föreningen hyr ut till självkostnadspris. För att låna eller hyra någon av dessa, kontakta respektive maskinskötare för att boka tid och få information om pris samt vad som gäller.

 

Samtliga maskiner och redskap skall återlämnas i gott skick. OBS! Om något går sönder meddela maskinskötaren så felet kan åtgärdas. För mer information se förteckning över våra maskiner och redskap under respektive rubrik.  den 28 februari 2014, Magnus

Asklanda Villaägareförening since 1962

Driftas av Grandin ITC