Asklanda Villaägareförenings Historia 

Idén till Asklanda Villaägareförening väcktes den 6 mars 1962 i samband med en skidkurs för småbarn och med en åtföljande tävling som en grupp föräldrar på Asklanda anordnade. Föreningens uppgift blev sedan att tillvarata familjernas intressen på Asklandaområdet, därmed kom verksamheten för barn och ungdom in i förgrunden villaägareföreningens medlemmar skötte bl.a. badstranden, lek-platser och grönområden på Asklanda.


 

Föreningen startade även upp simskola vid Skalle på sommaren och spolade isbanor på vintern nere vid badplatsen, där det även monterades upp strålkastarljus för de åkande. Det var även vanligt att villaägareföreningen ordnade med familjefester, varje år firades midsommar med tillhörande lekar och tävlingar även en dansbana fanns att tillgå. Den årligen återkommande skidtävlingen Munkåloppet var en höjdpunkt för de boende på Asklanda, men det fanns även seriefotboll och bandy för 8-12 åringar och korpidrott för de äldre. Idrottsplatsen låg då på Asklanda, den nuvarande på Heden kom till senare.


 

Villaägareföreningen hade ett väl utvecklat samarbete med Fristads kommun och erhöll även bidrag från den samma. 1973 då Fristad kom in i Borås kommun övergick verksamheten med barn, ungdom och fritids- områden till kommunala angelägenheter som skulle skötas av kommunens personal. Det gamla ålderdoms- hemmet "Munkågården" blev en kommunal ungdoms gård och simskolan vid Skalle avvecklades. Verksamheten för Villaägareföreningen inriktades då i stället till service mot villaägarna på Asklanda med bland annat utlåning av redskap och maskiner och att även i fortsättningen tillvarata villaägarnas intressen.

 

En återblick ur Asklanda Villaägareförenings historia av Lars Jansson, verksam i föreningen sedan 1980 och ordförande under åren 2000-2004.

Bild 1 foreningen

Bild 2 foreningen

Bild 3 foreningen

den 11 november 2009, umbraco_system

Asklanda Villaägareförening since 1962

Driftas av Grandin ITC